Listopad 2013r.

Częściowe rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków UE – United Packaging S.A. otrzymała potwierdzenie z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące weryfikacji wniosku Beneficjena o płatność pośrednią dla projektu ,,Wdrożenie technologii produkcji opakowań z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji typu American Box” współfinansowanego kredytem technologicznym. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił procedurę przekazywania na rachunek Spółki kwoty stanowiącej równowartość 95% przyznanego dofinansowania.

Październik - Grudzień 2013r.

Instalacja i rozruch linii do produkcji opakowań klapowych – jak wcześniej informowaliśmy Spółka przystąpiła do drugiego etapu rozwoju Zakładu Produkcji Opakowań w Skarbimierzu. Po sygnalizowanych już inwestycjach w zakresie urządzeń peryferyjnych (MOSCA/HSM) i dość intensywnych pracach fundamentowych przyszła kolej na rozpoczęcie instalacji inlinera typu FFG 924 NT firmy BOBST LYON (wcześniej MARTIN). Instalację linii technologicznej przewidziano na październik; intensywne szkolenia oraz próbna produkcja zakończona testami wydajnościowymi powinny mieć miejsce na przełomie listopada i grudnia br.

Październik 2013r.

Nowy wzór użytkowy zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP – miło nam poinformować, że Urząd Patentowy RP udzielił United Packaging S.A. prawa ochronnego nr 66771 na wzór użytkowy pt. tekturowy ekspozytor z półkami. Uzyskiwane prawa ochronne są efektem polityki inwestycyjnej Spółki nakierowanej na rozbudowę kluczowych kompetencji w zakresie zarówno inżynierii materiałowej produkowanych opakowań, jak i ich zaawansowania konstrukcyjno-graficznego.

Październik 2013r.

Kick-off projektu Lean Production / Lean Management – po pierwszym, wyjątkowo dynamicznym okresie wzrostu produkcji i sprzedaży przyszedł czas na krytyczną analizę aspektów nie pozwalających na w pełni efektywne wykorzystanie zainstalowanych mocy produkcyjnych. Mamy nadzieję, że wygenerowane w trakcie realizacji projektu synergie operacyjne przełożą się na wymierne korzyści dla Klientów korzystających z naszych usług opakowaniowych. Nie ukrywamy, że ciągły proces podnoszenia efektywności wykorzystania posiadanych przez Spółkę aktywów stanowi jeden z ważnych aspektów budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej United Packaging S.A.

Październik 2013r.

Cykl spotkań z Klientami w ramach projektu united_workshops rozpoczęty – wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych Klientów, którzy w procesie ciągłego doskonalenia podnoszą kwalifikacje swoich sił zakupowych, stworzyliśmy united_workshops: cykl warsztatów prowadzących uczestników przez cały proces produkcyjny wraz z rozwojem produktu o różnych stopniach zaawansowania.  Rodzaje surowców, teoria barw, technologia druku i wykrawania, projektowanie strukturalne, opakowania w łańcuchu logistycznym - te i wiele innych aspektów związanych z packagingiem możemy wspólnie przedyskutować na naszych – miejmy nadzieję – cyklicznych spotkaniach. United_workshop jest świetnym rozwiązaniem, zarówno dla doświadczonych zespołów, jak i zakupowców stawiających pierwsze kroki w naszej branży. Serdecznie zapraszamy!

Październik 2013r.

MOSCA i HSM kolejnymi partnerami technologicznymi United Packaging S.A. – planowane zwiększenie zdolności produkcyjnych Spółki wymaga kolejnych inwestycji w urządzenia peryferyjne, determinujące wydajność kluczowych linii produkcyjnych. Z tego względu – dla zautomatyzowania procesu wiązania i zabezpieczania wyprodukowanych opakowań przed ich wysyłką do Klientów, Spółka nawiązała współpracę z firmą Mosca Direct Poland. Mosca Direct Poland jest spółką - córką niemieckiej firmy Maschinenfabrik Gerd Mosca AG. Firma jest znanym na całym świecie producentem najwyższej klasy rozwiązań do wiązania i zabezpieczenia towaru za pomocą taśm PP oraz PET. Wiązarki Mosca znajdują zastosowanie w procesie pakowania m.in. w zakładach produkujących tekturę oraz opakowania, w branży poligraficznej, logistyce, czy pakowaniu zbiorczym produktów spożywczych.

Ponadto, dla sprawniejszego odbioru odpadów produkcyjnych (ścinka tekturowa) – po inwestycji w podciśnieniowy system odbioru ścinki – United Packaging S.A. podjęła decyzję o zakupie automatycznej prasy belującej, pozwalającej na lepsze konfekcjonowanie makulatury przed jej wysyłką do współpracujących papierni. Partnerem Spółki w tym zakresie został wybrany koncern Hermann Schwelling Maschinenbau (HSM), posiadający w swej ofercie prasy belujące o nacisku do 150 ton. Instalacja prasy belującej w Skarbimierzu powinna zostać zakończona na przełomie roku.

Wrzesień 2013r.

Nowe pomieszczenia dla Działu Badań i Rozwoju United Packaging S.A. – miło nam poinformować, że zintegrowana powierzchnia projektowo-laboratoryjna działu Research & Development powiększyła się o kolejne 230 m2. Jednocześnie – za względu na powiększające się portfolio Klientów, a co za tym idzie systematycznie rosnącą ilość nowych wdrożeń – nastąpiło stosowne wzmocnienie Działu Badań i Rozwoju zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i graficznym.

Lipiec - Wrzesień 2013r.

Pierwszy milion metrów kwadratowych opakowań wykrawanych dostarczony do Klientów – z wielką przyjemnością informujemy, że w III kwartale 2013r. średnia, miesięczna sprzedaż opakowań wykrawanych sięgnęła 1 mln m2. W okresie od stycznia do wrześna 2013r. United Packaging S.A. pozyskała ponad 40 aktywnych Klientów, w skład których wchodzą przede wszystkim firmy działające w sektorze spożywczym (,,food & agri”).

Czerwiec 2013r.

Uruchomienie drugiej zmiany produkcyjnej – nieco wcześniej niż planowano, ze względu na rosnącą liczbę zmówień, United Packaging S.A. uruchomiła drugą zmianę produkcyjną. Wraz z nowoutworzonymi etatami zatrudnienie przekroczyło 60 osób, a zdolności produkcyjne w zakresie opakowań wykrawanych, wzbogaconych wielokolorowym nadrukiem i wielopunktowo klejonych, przekroczyły 1,5 mln m2 miesięcznie.

Marzec – Lipiec 2013r.

Zakończona certyfikacja ISO / BRC – po wielomiesięcznych przygotowaniach United Packaging S.A. uzyskała potwierdzenie, że prowadzona działalność w aspekcie zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem jest zgodna z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Ponadto – zgodnie z wcześniejszymi anonsami – Spółka uzyskała certyfikat zgodności z normami ustanowionymi przez Global Standard for Packaging & Packaging Materials. We wszystkich przypadkach jednostką certyfikującą była firma SAI GLOBAL. Głęboko wierzymy, że prowadzenie działalności zgodnie z normami BRC/IoP pozwoli zaspokoić najwyższe wymagania Klientów wykorzystujących nasze opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Maj 2013r.

Ostateczne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków UE –po spełnieniu wszystkich warunków projektu ,,Opracowanie i wdrożenie nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji” Spółka otrzymała ostatnią transzę pozyskanego dofinansowania. Tym samym realizacja projektu została oficjalnie zakończona zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Równolegle z zakończeniem projektu bieg rozpoczął okres jego trwałości. Na podkreślenie zasługuje idealna współpraca United Packaging S.A. z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalną Instytucją Finansującą (Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych) w czasie całego, ,,green-field’owego” i ,,start-up’owego” procesu inwestycyjnego.

Kwiecień 2013r.

Nominacje w konkursie Art Of Packaging dla United Packaging S.A. – z ogromną radością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu Art Of Packaging Perła wśród Opakowań zdobyliśmy dwie nominacje w następujących kategoriach: Opakowanie Pragnienia AQUILA POS (dla napojów) – projekt „Tajemnicze drzewo” oraz Opakowanie Cyfrowe - projekt „Wiosenna przygoda – plecak Kubuś”.  Główną nagrodę w swojej kategorii zdobył nasz POS a jej wręczenie, podczas którego mieliśmy możliwość krótkiego zaprezentowania naszej firmy, było niezmiernie miłym akcentem uroczystej gali.

Grudzień 2012r.

Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Opakowań z tektury falistej – po uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie powierzchni produkcyjno-magazynowej i socjalno-biurowej firma United Packaging S.A.  rozpoczęła produkcję opakowań wykrawanych z tektury falistej. Tym samym zakończony został pierwszy etap inwestycji opakowaniowej w Skarbimierzu. Zakończenie drugiego etapu, polegającego na uruchomieniu produkcji opakowań klapowych, przewidziane jest na czwarty kwartał 2013r.