Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Informacja o zmianie nazwy

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce