Kontakt

Zakład Produkcji Opakowań z tektury falistej

TOP Packaging S.A. – Zakład Produkcji Opakowań w Skarbimierzu
PL 49-318 Skarbimierz – Osiedle
ul. Opakowaniowa 2
e-mail: biuro@top-packaging.pl
KRS 0000413525, NIP 7811877634
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 6.000.000,00 zł

Siedziba Spółki - Biuro Zarządu - Kadry - Księgowość

Siedziba Spółki
Adres korespondencyjny
TOP Packaging S.A.
PL 43-100 Tychy
ul. Katowicka 188


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Banasik e-mail: IOD@top-packaging.pl

 

KRS 0000413525