Informacja o zmianie nazwy

Zmiana danych rejestrowych i adresu mailowego firmy United Packaging

 

 

w dniu 12 listopada 2020 r. nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy Spółki United Packaging S.A. na TOP Packaging S.A.

 

Zmiana firmy Spółki została dokonana na podstawie zmiany statutu Spółki dokonanej w dniu 30 września 2020 r.

 

Zmiana dotyczy tylko firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym adres, numery NIP, Regon, KRS, jak również numer rachunku bankowego pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe pracowników Spółki, podobnie jak numery telefonów i faxów, również nie ulegają zmianie.

Jedynie adres office@unitedpackaging.pl ulega zmianie na biuro@top-packaging.pl.

 

Zmiana firmy Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

 

 

 

 

 

 

________________________                                                  ____________________________

Jeremiasz Zaleski                                                                   Daniel Drozd

Członek Zarządu                                                                    Członek Zarządu

TOP Packaging S.A.                                                               TOP Packaging S.A.